Wyniki IV Ogólnopolskiego Konkurs “Co młodym w duszy gra” 

 

Skrzypce, kategoria A

Fortepian, kategoria C

Wiolonczela, kategoria B